Dojo V Proudu

Pravidelná meditační praxe zazenu:

Centrum Lotus se nachází na Praha 1 v Dlouhé ulici č.2 ve 4.patře.


O nás

Naším posláním je zprostředkovat všem zájemcům informace a vedení, potřebné k zenové meditační praxi, a umožnit jim účast na společných pravidelných i mimořádných aktivitách s tím spojených. K tomu slouží patřičné zázemí a podpora členů naší skupiny osobním příkladem.

Počátky naší nepřerušené činnosti spadají do počátku 90. let a jsou spojeny se jménem senseie Kosena Nišijamy. Nyní jsme napojeni na róšiho Fumona Nakagawu, opata zenového kláštera Daihizan Fumonji v německém Eisenbuchu. V roce 2013 jsme se přejmenovali z původního názvu Zendo na Můstku na Dojo v Proudu.

pravidelným meditacím se scházíme v Centru Lotus v Dlouhé ulici č. 2, nedaleko Staroměstského náměstí v Praze 1. Kromě toho pořádáme dny intenzivní praxe, seššiny (vícedenní meditační ústraní), pražské návštěvy našeho učitele s účastí veřejnosti, návštěvy v jeho klášteře v Bavorsku a editační a překladatelskou činnost. O svoje zkušenosti a o možnosti účasti na našich sezeních se rádi podělíme s novými zájemci. A jak taková pravidelná praxe u nás vypadá a čeho je k ní zapotřebí? Před meditací Vás pohostíme šálkem čaje. Následují dva půlhodinové bloky zazenu (meditace vsedě) přerušené kinhinem (meditací v chůzi). Na závěr proběhne ceremonie s recitací súter.

Pokud nemáte zkušenosti s praxí, rádi Vám vše potřebné před zahájením vysvětlíme, a nebo se s dotazy obraťte na info. S sebou si přineste jen volný oděv tmavé barvy na převlečení. Vše ostatní Vám zapůjčíme.

Dojo V Proudu

Pravidelná praxe

Pravidelná praxe zazenu:

Uvedené časy jsou časy příchodu. Údery na dřevo (dřevěnou desku) oznamují začátek zazenu, který je o 10 minut později.

Příspěvek

 • První návštěva zdarma
 • Jednotlivý příspěvek 90 Kč
 • Měsíční příspěvek (je možné od libovolného dne měsíce) 210 Kč
 • Roční příspěvek 2 100 Kč
 • Obecně

  • Vše, co v dódžó děláme, má být konáno s plným vědomím a v tichosti.
  • Pokuste se navázat na chování zkušenějších členů skupiny, tak aby se i samotný pohyb v dódžó stal Vaší praxí.
  • Oblečení má být tmavé a pohodlné.
  • Na zazen choďte v 6:20 (19:50), můžete se pak v klidu převléknout, zeptat se na věci spojené s praxí a vypít čaj.

  Následující pravidla si nejlépe osvojíte samotnou praxí a následováním ostatních.

  Pravidla Dojo V Proudu

  1. Před začátkem se ozvou údery na dřevo, které jsou signálem k odchodu cvičících do dódžó (místo určené ke cvičení).
  2. Před dódžó proveďte úklonu v gaššó (poloha rukou, zobrazena na obrázku níže) a poté vejděte levou nohou. Pokud držíte něco v ruce, proveďte gaššó jen jednou rukou. Při vycházení z dódžó vyjděte levou nohou, úklona k oltáři je při vycházení dobrovolná.
  3. V dódžó nechoďte před oltářem, s výjimkou kinhinu (meditace v chůzi).
  4. Při chůzi v kinhinu mějte ruce složené v išu nebo v šašu (polohy rukou, zobrazeny na obrázku níže). Při každé jiné chůzi po dódžó mějte ruce složené v šašu.
  5. Pokud během kinhinu dojdete do rohu, sklopte ruce do šašu, proveďte úklonu a poté se otočte o 90° vpravo, dejte ruce do šašu/išu a opět pokračujte v kinhinu.
  6. Pozici během zazenu je možno změnit. Před a po změně se ukloňte v gaššó. Úklonu v gaššó též provádíme bezprostředně před zazenem a po jeho ukončení.
  7. Šussó (člověk řídící meditaci) určuje konkrétní průběh ceremonie. Poklony a úklony provádějte v synchronizaci a harmonii s ostatními v dódžó.
  8. Pokud jste v jiných dódžó, respektujte jejich pravidla.

  pozice rukou - išu Pozice rukou - išu pozice rukou - šašu Pozice rukou - šašu pozice rukou - gaššó Pozice rukou - gaššó

  Róši Fumon Nakagawa

  První návštěva róši Fumona Nakagawy proběhla na jaře 2006 na pozvání buddhistického mnicha Ashina Ottamy. Víkendové ústraní tehdy proběhlo v kouzelném prostředí mateřské školky v Krči. Zde navázala naše skupina s róšim užší kontakt. Poté jsme převzali žezlo hostitele a od roku 2007 zveme róšiho každoročně do Prahy na dvou- až třídenní ústraní. Pravidelně navštěvujeme zenový klášter v německém Eisenbuchu a róši se tak fakticky stal naším hlavním učitelem. V roce 2010 jsme vydali knihu Zen, protože jsme lidé, překlad róšiho knihy Zen, weil wir Menschen sind, která vyšla v roce 2003 v německém nakladatelství Theseus.

  Róši Fumon Nakagawa

  Róši Fumon S. Nakagawa

  Narozen 1947, vystudoval filozofii a buddhologii v Tokiu. V roce 1970 byl vysvěcen na mnicha zenové školy Sótó. Jeho osobními učiteli byli róši Sakai a róši Kawase, oba přímí žáci róšiho Kodo Sawaki. Klášterní vzdělání získal v Eiheiji, hlavním chrámu školy Sótó. Je kaikyoshi - pověřeným zahraničním zástupcem japonské zenové školy Sótó. Je členem řádu Interbeeing Thich Nhat Hanha. Od. roku 1979 žije v Německu, kde v roce 1996 založil Daihizan Fumonji. Jedná se o první autorizovaný japonský zenový klášter v Evropě a jeho název lze přeložit jako hora velkého soucitu a místo univerzální brány. Tento klášter je v přímé linii tradice kláštera Eiheiji, a to díky svému čestnému zakladateli Miyazaki Zenjimu - 78. opatu kláštera Eiheiji (takto 78. následovníku Dogen Zenjiho). Róši Nakagawa je opatem nejen tohoto kláštera v německém Eisenbuchu, ale také chrámu Shinryu-an v Tokiu. 

  Fotogalerie

  Pořádáme několik akcí ročně, v této fotogalerii jsou nicnémě zastoupeny jen některé z nich.
  Rohatsu seššin 2019
  Rohatsu seššin 2016
  Přednáška a ústraní s róšim Fumonem Nakagawou, 2010
  více ...
  Přednáška a ústraní s róšim Fumonem Nakagawou, 2009
  více ...
  Přednáška a ústraní s róšim Fumonem Nakagawou, 2008
  více ...
  Rohatsu seššin, 2008
  více ...
  Přednáška a ústraní s róšim Fumonem Nakagawou, 2007
  více ...
  Z tohoto setkání máme také audiozáznam.
  Rohatsu seššin, 2005
  více ...
  Rohatsu seššin, 2004
  více ...

  Ke koupi

  V zendu je nyní na prodej:

  Zen je ta největší lež všech dob, Kódó Sawaki
  (Úvod převzatý z knihy) Chcete vědět, co je zen? Přečtěte si tuto vzácnou knihu. Že jste po jejím přečtení nic nepochopili? Přečtěte si ji znova. Možná vás prostě inspiruje k tomu se posadit a v klidu dýchat. V 60. letech dorazila na Západ velká vlna zenového buddhismu, především prostřednictvím překladů knih takových autorů, jakými byl D. T. Suzuki. Zen se stal populárním a zenová centra se rozrůstala jako houby po dešti, zenová estetika dokonce pronikala i do užitkového designu a interiérů. Od té doby uplynulo 60 let a módní vlny orientální duchovnosti se přelévaly ze strany na stranu. Sawakiho kniha nám znovu připomíná, co je na zenu tak přitažlivé. Zen je přímočarý, kolmý a jde „rovnou na věc“, do prožitku. A to je přesně to, co západní člověk, přetížený myšlenkami a spekulacemi, hledá. A Sawakiho text tuto přímou cestu doslova krystalicky zosobňuje. Předkládáme vám tedy knihu zcela výjimečného zenového učitele linie Sótó, Kódó Sawakiho, žijícího mezi lety 1880 a 1965. Sawaki nepatřil mezi osobnosti známé pouze úzkému okruhu zasvěcenců, ba právě naopak. Svými častými cestami po celém Japonsku, na kterých se věnoval šíření zazenu a Buddhova učení, a také díky svému charismatu, byl znám i široké veřejnosti. Jeho zásluhou bylo povědomí o zazenu velmi rozšířeno. Byl znám mimo jiné důrazem na intenzivní praxi prostého sezení, což se v jeho domovském klášteře Antaidži mimo jiné projevilo zavedením intenzivních týdenních "seššinů", pořádaných jednou měsíčně. Během těchto soustředění dosahovala intenzita sezení čtrnácti padesátiminutových zazenů denně! Jeho promluvy k žákům byly zapisovány, vycházely v novinových sloupcích na pokračování a daly též vzniknout japonskému originálu této knihy. Kvalitní literatury o zen-buddhismu není mnoho, a kvalitní literatury o zen-buddhismu v českém jazyce je ještě méně. Věříme, že vás živý a osobitý text Kódó Sawakiho zaujme a inspiruje.
  Kapok
  Tento tradiční materiál na plnění zafu (meditační polštář) je nyní balen po 0,5 kg a prodáván za 300 Kč. Na náplň zafu stačí 1,5-2 kg podle výšky zafu. Lze koupit zvlášť i s obalem.
  Obal na zafu
  Obaly jsou dvojité, složené z vnitřního obalu na náplň a vnějšího černého obalu, který se dá přeprat. Doplnili jsme jimi zásobu polštářů v dódžó a protože se osvědčily, nabízíme je i dál. Cena je 300 Kč.

  Ke stažení

  Texty

  Audio a video

  Přednáška Bhante Kovandy 2015
  Přednáška: 1.
  Přednáška a ústraní 2013
  Tři cesty rozvoje a kultivace mysli - vnitřní disciplína, soustředění a moudrost
  Přednáška: 1, videozáznam 2, ústraní: 3 4 5.
  Přednáška a ústraní 2012
  Smysl života - pít čaj, jíst rýži
  Přednáška: 1.
  Přednáška a ústraní 2011
  Spiritualita - protože jsme lidé z Východu i Západu
  Přednáška: 1 2, ústraní: 3 4 5 6.
  Přednáška a ústraní 2007
  Cesta buddhů - cesta léčení
  Přednáška: 1, ústraní: 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23.
  Z tohoto setkání máme také fotografie.

  Co je zazen

  Japonské slovo zazen znamená meditaci vsedě. Tato činnost je klíčová v celém buddhistickém učení a má svůj počátek u samotného zakladatele Gotamy Šakjamuniho a před ním v praxi jogínů a mystiků dávnověku.

  V tradici školy Sótó už samotné zaujetí této pozice je smyslem zazenu. Dosažení cíle. Je to had, který se kouše do ocasu … Praktikovat zazen znamená praktikovat Nirvánu.

  znamená právě toto: Nechat být mysl na pokoji a jenom sedět. Zcela a beze zbytku provádět tuto činnost. Být doopravdy přítomen v této činnosti. Být si zcela a beze zbytku vědom pozice těla – být doopravdy touto pozicí těla a být si vědom rytmu dechu – být doopravdy tímto dechem … Myšlenky přicházejí a když je nerozvíjíme, zase odcházejí. Neustále se vracet k pozici těla a přirozenému rytmu dechu. To je zazen. Když si svůj život zařídíme tak, že jeho těžištěm bude zazen, pak zcela přirozeně přejde zazen do činností všedního dne a naše životy budou prožívány bezprostředně a plně.

  Jak sedět? Vysvětlení pozice zazenu a kinhinu

  Následující obrázky vysvětlují držení těla při meditaci v zazenu (meditace vsedě) a kinhinu (meditace v chůzi). Nemusíte mít ovšem obavy, zda je vaše pozice správná, vše Vám osobně ukážeme. Na meditaci doporučujeme tmavé, volné oblečení. Během meditace mějte prosím vypnuté mobilní telefony.

  plný lotosový sed poloviční lotosový sed barmský sed sed na klekačce sed na polštáři sed na židli

  pozice rukou - išu Pozice rukou - išu pozice rukou - šašu Pozice rukou - šašu pozice rukou - gaššó Pozice rukou - gaššó

  Charakteristika školy, tradice

  Od počátků existence naší skupiny se hlásíme k učení školy Sótó, jedné ze dvou velkých japonských tradic zenu, jejíž původ se historicky opírá o všech pět původních škol čínského zenu, ale z nich především o školu Cchao-Tung. Když se soustředíme na historické zdroje školy Sótó a jejich vazbu na současné učení a praxi, najdeme stále jako autoritu mistra Dógena a jeho pokračovatele mistra Keizana a jejich učení prostého spočívání v podstatě mysli.

  Pokud se odvoláme na často citovaná slova Dógenova: zazen je sanzen, tedy již spočívání v prostém čistém bytí zazenu je dosažením buddhovství teď a tady. Tato slova bývají často poněkud chybně chápána bez širšího kontextu jeho díla (zejména stěžejního Šóbógenzó), ale dobře osvětlují, co je pro školu Sótó charakteristické: skepse k přílišnému racionalizování a důraz na prostou praxi pouze sezení.

  Přílišný důraz na tuto zjednodušenou interpretaci vše je sezení, obvyklou především na západě, patří ovšem k mýtům, jež bychom rádi vyvrátili.

  Doporučená literatura

  Odkazy

  Jiné skupiny v ČR a SR


  Akce

  BODAIDŽU MACURI (SVÁTEK LIP)
  10.6.
  Proběhne ranní zazen v sobotu 10.6. v zahradě před bazilikou sv. Petra a Pavla na Vyšehradě. Příchod od 6:45, sedíme od 7:00 do 8:15. Není třeba se hlásit, akce je zdarma. Jste srdečně zváni. (macuri.cz/)
  Zazeny pořádané v rámci FESTIVALU BONSAJÍ A JAPONSKÉ KULTURY
  18.6.-25.6.
  V rámci FESTIVAL BONSAJÍ A JAPONSKÉ KULTURY konající se v areálu Botanické zahrady v Praze pořádáme tyto zazeny: úterní večerní zazen s ceremonií 20.6. v 19:00; dále pořádáme krátké víkendové zazeny (20 minut) s krátkým úvodem do zazenu a ceremonií v tyto dny: neděle 18.6.: začátky zazenů 13:30, 15:30, 17:30; sobota 24.6.: začátky zazenů 13:30, 15:30, 17:30; neděle 25.6.: začátky zazenů 10:30, 12:30. Víkendové zazeny se konají jen za dobrého počasí, úterní večerní zazen se bude konat za všech okolností (k dispozici bude přístřešek). Pokud si můžete donést zafu budeme rádi. Akce je zdarma, jen je potřeba koupit si vstupenku do zahrady. (www.botanicka.cz/clanky/akce/prehled-nasich-akci)
  SEŠŠIN S RYANEM BRANDERBURGEM Z KALIFORNIE
  28.6.-2.7.
  pořádáme opět seššin s Ryanem Brandenburgem (Ryan pochází z Kalifornie, je žákem Kobun China a kromě zazenu se věnuje též i spirituální cestě amerických indiánů). Proběhne od středy 28.6. 18:00 do neděle 2.7. 12:00 v Jemnici u Tisové 36, 34801 (viz přiložené foto). Cena na osobu je cca 4500,- (ubytování, vegetariánská strava, příspěvek na dopravu Ryana do Čech). Rádi bychom zájemce o seššin tentokrát poprosili o uhrazení nevratné zálohy 1000,- na účet 1011126113 / 0800 do 1.6. (do zprávy prosím napište Ryan - a vaše jméno, tj. např. "Ryan – Luděk Sobota"). Maximální počet účastníků je 12 a zatím je přihlášeno 7 lidí. Dobrovolný příspěvek pro učitele (tzv. dána) bude zvlášť a bude na vašem zvážení. Přihlašujte se prosím na info@zazen.cz. Jste srdečně zváni!
  Podložky a zafu bereme (pokud si ovšem berete vlastní, dejte nám prosím vědět). V místě jsou postele, ložní prádlo i povlečení. Parkování na místě není problém. Pokud chcete cvičit jógu vezměte si jógamatku. S sebou si prosím dále vezměte soupravu do sebe zapadajících tří misek, hůlky, lžíci a „špachtli“ na rituál óryóki (ORYOKI-ODKAZ). Podrobné vyobrazení je v příloze. Sadu lze zakoupit originální, není ale nikterak levná, viz: MISKY-ODKAZ. Chcete-li ušetřit, lze přijet s jakýmikoli třemi do sebe zapadajícími miskami, je ale třeba, aby měli rozumně velký objem, aby se vám tam vešla porce polévky a jídla pro vás. Špachtli lze nahradit českou špachtlí používanou v kuchyni (opět viz přiložený obrázek). Přikládáme též instrukce k rituálu óryóki (rituál bude vysvětlen i na místě).
  Prosíme účastníky, aby mimo program setrvávali v tichosti a usebrání.

  Kontakt

  Dojo V Proudu

  • Adresa: Centrum Lotus, Dlouhá 2, Praha 1
  • Email: info
  • Telefon: 774 223 606 – Vítězslav Štembera

  Najdete nás zde